Zapisy do przedszkola


 

 

Nr rachunku Rady Rodziców Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

w Bielsku Podlaskim

55 80630001 0010 0961 4335 0001

Bank Spółdzielczy w Brańsku

 

  

 

Dyrektor , Rada Pedagogiczna oraz dzieci Przedszkola Nr 3z Oddziałami Integracyjnymi

składają serdeczne podziękowania Firmie UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim

za pomoc i wsparcie w utworzeniu gabinetów terapeutycznych do pracy z dziećmi

o specjalnych potrzebach edukacyjnych

DZIĘKUJEMY!

 

 

 

"Żywienie a zachowanie. Rola witaminy D w podnoszeniu odporności".

 

Dnia 3 października 2014 r. mieliśmy zaszczyt gościć w naszym przedszkolu dr hab. n. med. Jolantę Wasilewską pracującą w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej UMB. Pani docent jest znana w kraju i zagranicą, a jej dorobek naukowy wyrasta z zainteresowania tematem roli rodzaju i sposobu żywienia oraz zaburzeń przewodu pokarmowego w patogenezie różnych chorób u dzieci. Istnieją bowiem wzajemne zależności między procesem odżywiania dziecka, funkcjonowaniem jego przewodu pokarmowego a zachowaniem (zmianami w sferze behawioralnej). Pani docent zwróciła uwagę na to, że 80% odporności każdego człowieka zlokalizowana jest w przewodzie pokarmowym. Człowiek często choruje gdyż spada odporność w wyniku zmiany flory jelitowej. Niewłaściwa dieta to wzdęcia, zaparcia, biegunki. Bardzo ważne jest abyśmy zadbali poprzez dobre odżywianie,  styl życia aby bakterie były właściwe. Układ odpornościowy zależy od stężenia w organizmie wit. D 3 ( nie wiemy w ogóle że musimy ją uzupełniać). Najlepszym źródłem wit. D jest olej lniany, jest on też kopalnią kwasów omega 3 i omega 6. Nie należy sięgać po złożone preparaty witaminowe. Lepsza jest naturalna suplementacja, np. w przypadku żelaza- zupa buraczkowa. Przewlekła infekcja objawia się tym, że dziecko przestaje jeść. A bywa tak, że w jedzeniu, które dziecko dostaje, brakuje witamin albo jelito je nie wchłania. Pewne preferencje, upodobania żywieniowe świadczą o jakiejś diagnozie. Powinniśmy zadbać o to, żeby jeść jak najwięcej zup- wywaru z pietruszki, selera, marchewki, a także pestek z dyni i kaszy jaglanej, które są pokarmami przeciw pasożytniczymi. Jak łatwo „zrobić” sobie pasożyta? Wystarczy pójść do toalety i nie umyć rąk przed jedzeniem. Dzisiaj nie powinno być już pasożytów ale one są. Im więcej cukrów- tym większe ryzyko pasożytów. Często niewłaściwa flora jelitowa- bakteria Clostridium czy grzybica- candida poprzedzają pojawienie się autyzmu. Oleje szlachetne są doskonałe dla dzieci z autyzmem, natomiast należy odstawić cukier i gluten. Witaminy A, D, E, K to tłuszcze znajdujące się w olejach, więc powinny być one w naszym menu na co dzień. Źródło dobrych bakterii to kiszona kapusta czy kiszone ogórki ( kwas mlekowy) Bardzo ważną rolę odgrywają probiotyki, należy je stosować przez 4 tygodnie po zakończeniu kuracji antybiotykowej. Pani pediatra podkreśliła też ogromne znaczenie ziół: rumianku, pokrzywy, skrzypu, dziurawca itp.

Dziękujemy bardzo Pani Docent za  zalecenia, za zaangażowanie w proces leczenia, dużą chęć niesienia pomocy. Życzymy  dużo sił, dalszych sukcesów i wszystkiego dobrego!

Joanna Pietruczuk

Spotkanie odbyło się przy wsparciu finansowym Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko- Bielskiej.

 

                        

  

METODY PRACY WYKORZYSTYWANE W PRZEDSZKOLU.

 

Nauczyciele w naszym przedszkolu stosują nowoczesne metody pracy. Pozwalają one wspierać rozwój dzieci w różnych sferach. Wiadomo, że każde dziecko ma swoje indywidualne tempo rozwoju a często temu rozwojowi towarzyszą różnego typu zaburzenia (mikrodeficyty). Odpowiednio dobrane metody pracy prowadzą do wyrównania  występujących u dzieci dysharmonii rozwojowych.

Do najczęściej stosowanych metod należą:

- metoda Dobrego Startu

- metoda wczesnej nauki czytania I. Majchrzak

- metoda Pedagogiki Zabawy

- metoda Muzykoterapii

- metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

- metoda czynnościowego nauczania matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

- metoda Paula Dennisona

Umiejętności do pracy tymi metodami nauczyciele zdobyli na różnego typu kursach, szkoleniach, warsztatach, studiach podyplomowych. Aby pracować daną metodą ważne jest przygotowanie teoretyczne nauczycieli, i przygotowanie otoczenia w środki dydaktyczne. Opracowywane są one przez nauczycieli, rodziców, a niektóre zakupywane przez panią dyrektor. W ubiegłym 2007roku przedszkole złożyło zapotrzebowanie na pomoce do pracy metodą M. Montessori. Nauczyciele uznali, że jest to cenna metoda do pracy z dziećmi w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi. Celem metody M. Montessori jest wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka. Metoda oparta jest na wielkiej potrzebie dziecka, by uczyć się przez działanie. Podstawą metody M. Montessori jest nauczanie wielozmysłowe. Umożliwia to oddziaływanie na wiele zmysłów, co jest warunkiem niezbędnym do powstawania skojarzeń w procesie zdobywania doświadczeń i wiedzy. Według tej metody każde dziecko pracuje samodzielnie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i możliwościami, wykorzystując w czasie pracy znajdujące się w sali materiały dydaktyczne. Praca z materiałem przebiega według poznanych przez dziecko wcześniej zasad.

Materiały są podzielone na 5 grup:

I.                    Materiał do ćwiczeń praktycznego dnia

II.                 Materiał sensoryczny

III.               Materiał do mowy

IV.              Materiał do matematyki

V.                 Materiał do edukacji kosmicznej

 

We wrześniu 2007r przedszkole otrzymało pomoce do pracy metodą M. Montessori  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapewniono również przeszkolenie nauczyciela na kursie uprawniającym do pracy tą metodą. Z naszego przedszkola uprawnienia zdobyła pani D. Rytel, która w roku szkolnym 2008/09 rozpoczęła prowadzenie zajęć z dziećmi. Do tego celu stworzono kącik i wyposażono w odpowiednie meble. Materiały do pracy są ułożone grupami i mają stałe, podpisane miejsce na półkach. Dzieci pracują na specjalnych dywanikach. Z niektórym materiałem pracują przy stole na podkładkach, które uszyła jedna z mam. Dzieci są bardzo zainteresowane pracą z materiałem, który wykonany jest w większości z drewna i metalu w sposób precyzyjny i estetyczny. Chętnie uczestniczą w indywidualnych lub grupowych lekcjach wprowadzających, a później samodzielnie  pracują z wybranym materiałem.

 

 

  

ELEMENTY  METODY - ,,DZIECIĘCA MATEMATYKA” WG E. GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKIEJ

 

 Zajęcie z wykorzystaniem elementów metody ,,Dziecięca matematyka” wg E.Gruszczyk- Kolczyńskiej Głównymi jego celami było: rozszerzanie zakresu liczenia, liczenie z dowolnego miejsca do przodu i do tyłu ( doliczanie i odliczanie ) oraz przybliżanie dzieciom regularności układu pozycyjnego – konstruowanie ,,stonogi” i liczenie jej nóg. Dzieci wykazały się dużą aktywnością oraz zaangażowaniem w skupianiu uwagi przez dłuższy czas na liczeniu. Pracowały w zespołach i z niezwykłą dokładnością przypinały oraz liczyły klamerki ( ,,nogi stonogi” ). Do wspólnej zabawy przyłączyli się również rodzice. Po zakończonym zajęciu powiesiliśmy matematyczne stonogi, celem wykorzystania ich do innych zabaw. Dzieci były bardzo dumne ze swojej pracy, a zwłaszcza z faktu, że potrafią liczyć w zakresie 100, co nie było łatwym zadaniem. Okazało się jednak, że osiągnęły sukces, bo skonstruowały stonogę przy niewielkim wsparciu rodziców, którzy wyrazili chęć częstszego uczestnictwa w takiego typu zajęciach. Są one niewątpliwie doskonałą okazją nie tylko do wspólnej nauki, ale również wspaniałej zabawy poprzez naukę. Tego właśnie uczy nas pani prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, której wiedzą oraz doświadczeniem w nauczaniu matematyki posiłkujemy się   w codziennej pracy już od wielu lat.

Dziecięca matematyka to koncepcja wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną realizowana tak, aby zapewnić im sukcesy w nauce szkolnej. Istotą wspomagania rozwoju jest mądrze organizowany proces uczenia się dziecka, co też staramy się czynić w naszej codziennej pracy.

Ta nowatorska metoda okazała się przełomem w pokonywaniu trudności związanych z niepowodzeniami w późniejszej nauce szkolnej Z tego też względu już na etapie edukacji przedszkolnej wprowadzamy elementy tej metody od 3-latków począwszy, żeby wyeliminować potencjalne porażki związane z wszelkimi niepowodzeniami. Uczymy w ten sposób dzieci, jak powinny sobie z nimi radzić. Wiek przedszkolny jest znakomitym okresem do rozwijania uzdolnień matematycznych dzieci – dotyczy to zwłaszcza   6-latków. Ponieważ ważnym zadaniem wychowania przedszkolnego jest zapewnienie dzieciom sukcesów w nauce szkolnej, treści matematyczne są   tak dobrane, aby ich realizacja uchroniła przyszłych uczniów przed niepowodzeniami w uczeniu się tego przedmiotu.

 

KĄCIK  M. MONTESSORI

 

   Nasze przedszkole wyposażone jest w materiały dydaktyczne M. Montessori. Są one zgromadzone w specjalnie urządzonym kąciku. Kącik M. Montessori odwiedzają dzieci z grup: „ Biedronki”, „Misie”, „ Motyle”. Pracują tam w małych grupach pod opieką nauczyciela. Mają możliwość wzbogacania wiedzy i ćwiczenia wielu umiejętności.  Zajęcia w tym roku szkolnym rozpoczęły się od zapoznania dzieci z nazwami pomocy, ułożeniem ich na półkach oraz ze sposobem przygotowania miejsca do pracy: (przenoszenie, rozkładanie , zwijanie dywanika lub podkładki, przynoszenie i odnoszenie pomocy). Dzieci kolejno deklarują nauczycielowi z czym chcą dzisiaj pracować i podejmują samodzielne działanie wg. znanych zasad. Każde pracuje w swoim własnym tempie. W wyborze materiału kierują się indywidualnymi zainteresowaniami i możliwościami. Nauczyciel nie ingeruje w pracę dzieci, lecz bacznie ją obserwuje. Pomoce są tak skonstruowane, że dziecko samodzielnie może sprawdzić czy wykonało pracę prawidłowo. Taki sposób pracy wpływa na rozwój samodzielności dzieci i wiary we własne siły. Po pół roku pracy z materiałem dydaktycznym w kąciku M. Montessori obserwujemy ciągłe zainteresowanie dzieci. Coraz bardziej rozwijają swoją pomysłowość w sposobie wykorzystywania materiałów: tworzą własne wariacje ćwiczeń, często zaskakując nauczyciela. Tutaj sprawdza się główna zasada pedagogiki M. Montessori „Pomóż mi samemu to zrobić”

 

 

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

  

Zagadnienie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka stanowi jedno z priorytetowych zadań w zakresie opieki, wychowania i edukacji małego dziecka.Istnieje bowiem ogromna potrzeba podejmowania działań mających na celu pomoc dziecku oraz jego rodzinie, szczególnie w pierwszych latach jego życia, gdyż mają one decydujący wpływ na jego dalszy rozwój. W tym okresie występuje wyjątkowo duża plastyczność centralnego układu nerwowego, a zarazem większa podatność małego dziecka na stosowane wobec niego działania stymulujące rozwój: poznawczy, motoryczny, społeczny i emocjonalny. Umożliwia to szybsze i lepsze uzyskiwanie efektów pracy z dzieckiem w zakresie usprawniania zaburzonych funkcji oraz kompensacji występujących u dziecka deficytów. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozumiane jest jako wczesne oddziaływanie stymulujące rozwój dziecka, od momentu rozpoznania zagrożenia do ukończenia siódmego roku życia, uwzględniające jego potrzeby i możliwości psychofizyczne oraz działania mające na celu wsparcie i pomoc jego rodzinie.W roku szkolnym 2009/2010 wczesnym wspomaganiem rozwoju jest objętych 7 dzieci. Zajęcia będą skierowane na usprawnianiu następujących obszarów funkcjonowania: komunikacja, samoobsługa, sprawność motoryczna, rozwój poznawczy i uspołecznienie. W realizacji programu będą wykorzystywane elementy różnych metod m.in.: Ruchu Rozwijającego W. Sherborne; Programy Aktywności Knillów; Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona; Metody Porannego Kręgu i Muzykoterapii.

 

 

ZESPÓŁ KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNY

 

W celu stymulowana rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach, eliminowania niepowodzeń i ich emocjonalnych konsekwencji powołano zespół korekcyjno – kompensacyjny.

Zajęcia są ukierunkowane na następujące działania:

- rozwijanie sprawności manualnej,

- usprawnianie percepcji wzrokowej,

- usprawnianie percepcji słuchowej,

- doskonalenie umiejętności pisania,

- doskonalenie umiejętności czytania,

- rozwijanie umiejętności matematycznych,

- uspołecznienie.

W czasie zajęć nauczyciel podkreśla mocne strony dziecka, stara się nawiązać z nim jak najlepszy kontakt, zachęca do pracy oraz pomaga pokonać trudności. Zajęcia odbywają się w formie zabawowej, przy wykorzystaniu pomocy dydaktycznych zgromadzonych w przedszkolu oraz kart pracy własnego autorstwa.W czasie zajęć rozwijana jest percepcja słuchowa, wzrokowa, koordynacja wzrokowo – ruchowa, sprawność graficzna. Utrwalane są kształty liter i cyfr, doskonalona technika czytania, pisania i rachowania. Wszystkie działania są poparte materiałem konkretnym.W wyniku realizowanych zadań dziecko coraz lepiej funkcjonuje w grupie przedszkolnej, buduje pozytywne relacje z kolegami i nauczycielami, kompensuje braki i zdobywa nowe umiejętności.

 

 

Szanowni Rodzice

Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi posiada 5 oddziałów przedszkolnych: 3-latki, 4-latki, 5-latki,5-latki, 6-latki  . Dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach płatnych z rytmiki i języka angielskiego oraz w bezpłatnych kołach: plastycznym, teatralnym, i taneczno – wokalnym, gromadzie zuchowej. W przedszkolu działa też gabinet terapeutyczny, w którym terapię prowadzą: logopeda, rehabilitant ruchowy, pedagog specjalny i psycholog.

 

Przedszkole spełni państwa oczekiwania poprzez:

Gorąco zachęcamy wszystkich rodziców do skorzystania z naszej oferty. Dla dobra dzieci rozpocznijmy ich kilkuletni pobyt w przedszkolu od pozytywnych wrażeń. Po spotkaniu w przedszkolu wiosną dziecko przyjdzie do znanego mu miejsca jesienią, do przedszkola, które już zna.

 

  

 

OPRÓCZ TEGO  .....

 W naszym przedszkolu funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny, który udziela porad rodzicom dzieci zakwalifikowanych po badaniach lekarskich do grup dyspanseryjnych oraz sprawiających trudności wychowawcze. Od 2001 roku w przedszkolu funkcjonuje i aktywnie działa GRUPA WSPARCIA dla rodzin z dzieckiem potrzebującym pomocy. Na zasadzie dobrowolności spotkania rodziców tych dzieci z nauczycielami, specjalistami, zaproszonymi gośćmi odbywają się raz w miesiącu.  Przedszkole prowadzi działalność psychoedukacyjną: Specjaliści i nauczyciele organizują warsztaty i zajęcia otwarte dla rodziców. Od roku 2006 w naszym przedszkolu organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Nasza placówka dysponuje środkami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnym do prowadzenia wczesnego wspomagania. Powołany jest zespół, w skład którego wchodzą, pracujący u nas: psycholog, pedagog, logopeda oraz rehabilitant ruchowy. Wyżej wymieniony zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.

  Od 1999roku należymy do sieci placówek promujących zdrowie.

Podejmowane działania profilaktyczno-zapobiegawcze :

 • impreza dla dzieci i rodziców w ramach ogólnopolskiego programu "CUKIERKI" i program terapeutyczny przy współpracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie bajek: „Rodzina Misiów”, „Mała Zuzia”, Bal choinkowy, Dzień Muzyki i Walentynki.
 • współpraca z Komendą Policji w ramach programu ,,BIEZPIECZNE MIASTO", ,,BEZPIECZNA SZKOŁA"
 • czynny udział w różnego rodzaju akcjach związanych ze zdrowym trybem życia
 • przedszkole jest otwarte na współpracę ze środowiskiem.

 Tradycją stały się imprezy dla społeczności bielskiej z okazji Dnia Dziecka organizowane pod różnymi hasłami promującymi zdrowie np.w 2004r.- ,,Ze zdrowiem na Ty."

Przedszkole stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju poprzez bogatą ofertę zajęć:

 • KOŁO TEATRALNE ,,ISKIERKA"
 • KOŁO PLASTYCZNE ,,BARWINEK"
 • KOŁO TANECZNE "FANTAZJA"
 • ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
 • 2 GROMADA ZUCHOWALEŚNE DUSZKI”
 • KOŁO ORIGAMI "MAŁE KÓŁECZKA"
 • "MALI EKOLODZY"


 Dla chętnych oferujemy odpłatne lekcje nauki języka angielskiego, rytmiki
 Posiadamy  salę gimnastyczną przystosowaną do prowadzenia ćwiczeń korekcyjnych.

  Przedszkole tworzy pozytywny wizerunek placówki poprzez:

 • organizowanie uroczystości wewnątrzprzedszkolnych
 • uczestniczenie w konkursach recytatorskich, muzycznych, plastycznych organizowanych na terenie miasta przez BDK, ODK,  PSSE, Muzeum, Powiatową Straż Pożarną,
 • dzieci uczestniczą w konkursach powiatowych i wojewódzkich.

 


 Od 2001r. nasza placówka jest skomputeryzowana:

 • obsługa księgowa i stołówka
 • w gabinecie terapeutycznym zestaw komputerowy z oprogramowaniem edukacyjnym dla dzieci oraz z innymi z których korzystają wszyscy pracownicy
 • w grupach 6-latków są dwa komputery z oprogramowaniem edukacyjnym ,,Kid Smart" z IBM Polska z których korzystają dzieci.


 W 2004r. zajęliśmy I miejsce wśród bielskich placówek oświatowych za aktywne uczestnictwo w zbiórce odpadów poużytkowych- butelek PET. W maju 2004r. obchodziliśmy 20-lecie naszego Przedszkola, kiedy to zaprezentowaliśmy dorobek placówki zaproszonym gościom. W przedszkolu powstała pierwsza w powiecie bielskim Gromada Zuchowa ,,Leśne Duszki", w skład której wchodzą dzieci sześcioletnie. W okresie wiosennym proponujemy dzieciom nieuczęszczającym do przedszkola udział w różnych zajęciach edukacyjnych podczas ,,Drzwi otwartych". Systematycznie pracujemy z placówkami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.  


 Prowadzimy współpracę z :

 

 

 

ŻYCZYMY DZIECIOM, PAŃSTWU I SOBIE OWOCNEJ WSPÓŁPRACY